Wszechobecny w naszej kulturze alkohol to w większości przypadków miły dodatek do spotkań w gronie znajomych. Spożywany rzadko i z umiarem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób, które go konsumują. Jednak jego specyficzne właściwości i wpływ na organizm człowieka mogą być przyczyną poważnych problemów, gdy jest spożywany w nadmiarze i chronicznie.

Choroba alkoholowa – bo o niej mówimy – to poważny problem, który wywiera znaczący negatywny wpływ zarówno na jednostkę dotkniętą nią, jak i na jej szeroko pojęte otoczenie. Osoby dotknięte alkoholizmem często doświadczają licznych problemów zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych, które mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz prowadzić do poważnych konsekwencji dla nich samych i dla osób bliskich.

Spójrzmy zatem ogólnie na problem alkoholizmu i możliwości jego leczenia, zanim przejdziemy do omówienia samego Esperalu.

Alkoholizm to problem osobisty i społeczny

Alkoholizm prowadzi do wzrostu konfliktów rodzinnych, nieprzewidywalnych zachowań i problemów finansowych. Osoby uzależnione często borykają się z kryzysem tożsamości, izolacją społeczną i niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z używaniem alkoholu. To z kolei zwiększa obciążenie dla bliskich oraz społeczeństwa jako całości.

Dlatego ważne jest podejmowanie kompleksowych działań w celu wsparcia osób już uzależnionych od alkoholu oraz ich najbliższych. Oferowanie dostępu do skutecznych terapii, wsparcia społecznego i edukacji na temat choroby alkoholowej może pomóc w ograniczeniu skutków uzależnienia oraz zmniejszeniu stygmatyzacji z nią związanej.

Działania te nie tylko przyczynią się do poprawy zdrowia jednostek dotkniętych chorobą, ale także do zbudowania bardziej empatycznego i zrozumiałego społeczeństwa.

Czym jest uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm lub uzależnienie od alkoholu, to stan, w którym osoba traci kontrolę nad spożywaniem alkoholu i doświadcza negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych, zawodowych lub osobistych związanych z jego nadmiernym spożyciem. Problem alkoholowy może mieć różne stopnie nasilenia, począwszy od nadużywania alkoholu, aż po uzależnienie.

Objawy problemu alkoholowego mogą obejmować:

 1. Trudności w kontrolowaniu ilości spożywanego alkoholu lub niezdolność do zaprzestania picia pomimo chęci.
 2. Zwiększone znaczenie alkoholu w życiu codziennym, poświęcanie coraz więcej czasu na picie lub myślenie o alkoholu.
 3. Konsekwencje zdrowotne, takie jak uszkodzenia wątroby, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia psychiczne, problemy z pamięcią i koncentracją, itp.
 4. Problemy interpersonalne, takie jak konflikty w rodzinie, trudności w relacjach z innymi, izolacja społeczna.
 5. Trudności w pracy lub w szkole z powodu picia alkoholu, nieobecności, obniżona wydajność, itp.
 6. Konsekwencje prawne, związane np. z jazdą pod wpływem alkoholu, agresywnym zachowaniem itp.

Problem alkoholowy może być trudny do rozpoznania, ponieważ w wielu społeczeństwach – także w naszym – alkohol jest powszechnie spożywanym i akceptowanym środkiem psychoaktywnym, nawet gdy jest spożywany w dużych ilościach. Gdy nadmierne picie alkoholu staje się problematyczne i zaczyna negatywnie wpływać na życie jednostki oraz osób wokół niej, może to wskazywać na obecność problemu alkoholowego, który wymaga interwencji, leczenia i wsparcia.

Samoświadomość kluczem do rozpoczęcia leczenia

Samoświadomość jest kluczowym elementem w procesie leczenia alkoholizmu. Rozpoczęcie terapii alkoholizmu wymaga, aby osoba uzależniona była świadoma swojego problemu i gotowa była podjąć kroki w celu jego rozwiązania. Samoświadomość obejmuje w tym przypadku rozpoznanie negatywnych konsekwencji używania alkoholu dla zdrowia, relacji społecznych, pracy i innych obszarów życia.

Oto dlaczego samoświadomość jest istotna jako podstawa dla terapii alkoholizmu:

 1. Pierwszy krok w leczeniu: Często samoświadomość jest kluczowym momentem, w którym osoba uzależniona uznaje, że ma problem z alkoholem i potrzebuje pomocy. Bez tego uświadomienia, osoba może być oporna na terapię i nie będzie otwarta na zmianę.
 2. Motywacja do zmiany: Kiedy osoba uzależniona jest świadoma swojego problemu, może to zwiększyć jej motywację do podjęcia działań w celu zmiany. Zrozumienie negatywnych skutków alkoholizmu może pobudzić chęć do leczenia i powrotu do zdrowego życia.
 3. Skuteczność terapii: Osoby, które są świadome swojego problemu, zazwyczaj lepiej reagują na terapię. Zrozumienie własnych motywacji, emocji i zachowań może ułatwić pracę terapeutyczną i prowadzić do lepszych wyników leczenia.
 4. Utrzymanie abstynencji: Samoświadomość pomaga osobie uzależnionej identyfikować sytuacje i czynniki ryzyka związane z nawrotem na używanie alkoholu. Świadomość własnych słabości i strategii radzenia sobie może pomóc w utrzymaniu abstynencji w dłuższej perspektywie.
 5. Rozwój osobisty: Proces terapeutyczny, który promuje samoświadomość, prowadzi do głębszego zrozumienia siebie, własnych potrzeb i wartości. Jest to kluczowe dla ogólnego rozwoju osobistego i budowania zdrowszych relacji z samym sobą i otoczeniem.

Samo rozpoznanie problemu – mimo że jest decydującym punktem wyjścia w leczeniu – nie wystarcza do pokonania alkoholizmu. Potrzebna jest także profesjonalna pomoc terapeutyczna, wsparcie społeczne i zastosowanie skutecznych strategii leczenia, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia grupowa, terapia farmakologiczna itp.

Jak się leczy chorobę alkoholową

Leczenie choroby alkoholowej jest zazwyczaj wieloaspektowe i może obejmować różnorodne strategie terapeutyczne. Oto kilka głównych metod leczenia choroby alkoholowej:

 1. Terapia psychologiczna: Jest to jedna z kluczowych metod leczenia alkoholizmu. Terapia może obejmować sesje indywidualne z terapeutą, terapię grupową oraz terapię rodzinna. Celem terapii jest zrozumienie przyczyn uzależnienia, rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami oraz rozwijanie umiejętności zapobiegania nawrotom uzależnienia.
 2. Farmakoterapia: Istnieją leki, takie jak Esperal (disulfiram), które mogą być stosowane w leczeniu alkoholizmu. Esperal działa poprzez wywoływanie nieprzyjemnych objawów po spożyciu alkoholu, co ma na celu odstraszanie od picia. Inne leki mogą pomagać w zmniejszeniu pragnienia alkoholu lub łagodzeniu objawów odstawienia.
 3. Wsparcie społeczne: Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu może być bardzo pomocne w procesie leczenia. Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Alkoholicy, oferują bezpieczne środowisko do dzielenia się doświadczeniami, uzyskiwania wsparcia emocjonalnego i uzyskiwania inspiracji do trwałej trzeźwości.
 4. Edukacja i świadomość: Ważne jest, aby osoby uzależnione od alkoholu i ich bliscy zdobyli wiedzę na temat choroby alkoholowej, jej konsekwencji i dostępnych metod leczenia. Edukacja może pomóc w zrozumieniu uzależnienia, motywacji do zmiany oraz zapobieganiu nawrotom.
 5. Wdrażanie zdrowych nawyków życia: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednie zarządzanie stresem oraz rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami są kluczowe dla powrotu do zdrowego, trzeźwego życia.

Podkreślamy, że skuteczność leczenia alkoholizmu może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i reakcji pacjenta na terapię. Dlatego też ważne jest, aby terapia była dostosowana do konkretnych potrzeb i sytuacji osoby uzależnionej od alkoholu.

Czy można wyleczyć się z alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, a nie jednorazową dolegliwością, więc koncepcja „wyleczenia” może być różnie rozumiana w kontekście tej choroby. Mimo to osoby dotknięte alkoholizmem mogą osiągnąć trwałą trzeźwość i prowadzić zdrowy, satysfakcjonujący tryb życia.

Oto kilka kluczowych punktów:

 1. Trwała trzeźwość: Dla wielu osób celem terapii jest osiągnięcie i utrzymanie trwałej trzeźwości, czyli zaprzestanie picia alkoholu na zawsze. Wiele osób osiąga ten cel poprzez terapię, wsparcie społeczne oraz rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami.
 2. Zarządzanie uzależnieniem: Nawet po zaprzestaniu picia alkoholu, osoby dotknięte alkoholizmem mogą być podatne na nawroty uzależnienia. Dlatego ważne jest rozwijanie umiejętności zarządzania trudnościami i pokusami oraz konsekwentne stosowanie zdrowych strategii radzenia sobie.
 3. Kontynuacja terapii: Dla wielu osób kluczowym elementem utrzymania trzeźwości jest kontynuacja terapii psychologicznej, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz korzystanie z innych form pomocy terapeutycznej. Regularne wsparcie może pomóc w utrzymaniu motywacji do trzeźwości i rozwijaniu zdrowych nawyków życia.
 4. Zrozumienie własnej choroby: Osoby dotknięte alkoholizmem często muszą zrozumieć, że są chorzy i potrzebują pomocy, aby zmienić swoje życie. Akceptacja choroby i otwarcie się na pomoc jest kluczowym krokiem w procesie leczenia.

Choć alkoholizm jest chorobą przewlekłą, osoby dotknięte tą chorobą mogą osiągnąć trwałą trzeźwość i prowadzić zdrowy, satysfakcjonujący tryb życia. Kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie i kontynuacja terapii, wsparcie społeczne oraz konsekwentne stosowanie zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Co to jest Esperal i jak on działa

Esperal, znany również jako disulfiram, jest lekiem stosowanym w leczeniu alkoholizmu. Działa poprzez blokowanie enzymu odpowiedzialnego za metabolizm alkoholu w organizmie, co prowadzi do nagromadzenia się toksycznego metabolitu alkoholu, acetaldehydu.

W rezultacie osoba zażywająca Esperal i spożywająca alkohol doświadcza nieprzyjemnych objawów, takich jak silne mdłości, wymioty, bóle głowy, duszności, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie. Te nieprzyjemne dolegliwości mają na celu odstraszenie od picia alkoholu poprzez stworzenie negatywnej asocjacji między alkoholem a niemiłym doznaniem.

W związku z tym Esperal jest często stosowany jako wsparcie w leczeniu alkoholizmu, pomagając osobom uzależnionym w utrzymaniu trzeźwości. Stosowanie Esperalu / disulfiramu wymaga ścisłego nadzoru medycznego i współpracy z terapeutą, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Możliwe objawy po spożyciu alkoholu z wszytym Esperalem

Po spożyciu alkoholu przez osobę, która ma wszczepiony Esperal, może wystąpić szereg nieprzyjemnych objawów, zwanych reakcjami disulfiramowymi. Objawy te wynikają z interakcji Esperalu z alkoholem i obejmują:

 1. Silne mdłości i wymioty: Mogą wystąpić natychmiast po spożyciu alkoholu i mogą być bardzo uciążliwe.
 2. Bóle głowy: Mogą być silne i pulsujące.
 3. Zaburzenia rytmu serca: Może wystąpić przyspieszone bicie serca lub inne nieregularności rytmu.
 4. Duszności: Może być trudno oddychać, z uczuciem duszności lub duszności.
 5. Nadciśnienie tętnicze: Może wystąpić nagłe zwiększenie ciśnienia krwi.
 6. Gorączka i zaczerwienienie skóry: Skóra może stać się czerwona i gorąca.
 7. Inne objawy: Mogą również pojawić się inne objawy, takie jak zawroty głowy, bóle mięśni czy uczucie osłabienia.

Należy pamiętać, że reakcje disulfiramowe są niebezpieczne dla zdrowia i mogą stanowić zagrożenie życia, dlatego osoby, które przyjmują Esperal, muszą całkowicie unikać spożywania alkoholu. Lekarz przed zabiegiem implantacji Esperalu zawsze informuje pacjentów o konieczności unikania alkoholu i wyjaśnia konsekwencje spożycia alkoholu w połączeniu z Esperalem.

Czy stosowanie Esperalu jest dozwolone

Tak, stosowanie Esperalu w Polsce jest dozwolone i lek ten jest często stosowany jako część terapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Esperal, czyli substancja czynna disulfiram, jest zarejestrowanym lekiem w Polsce i jest dostępny na receptę.

Czy Esperal jest bezpieczny

Esperal, podobnie jak wiele innych leków, ma swoje zalety i ograniczenia, a bezpieczeństwo jego stosowania zależy od odpowiedniego nadzoru medycznego oraz przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta.

Ważne kwestie dotyczące bezpiecznego stosowania Esperalu:

 1. Przeciwwskazania: Istnieją pewne warunki zdrowotne, takie jak choroby wątroby, zaburzenia neurologiczne czy nadwrażliwość na disulfiram, które mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania Esperalu. Dlatego zawsze przed rozpoczęciem leczenia lekarz przeprowadza odpowiednią ocenę medyczną pacjenta.
 2. Interakcje lekowe: Esperal może oddziaływać z innymi lekami, dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich stosowanych lekach, w tym o lekach przeciwbólowych, lekach psychotropowych, lekach na nadciśnienie, itp.
 3. Reakcje disulfiramowe: Spożycie alkoholu w połączeniu z Esperalem może wywołać nieprzyjemne i czasem poważne objawy, znane jako reakcje disulfiramowe. Z tego powodu pacjenci stosujący Esperal muszą całkowicie unikać alkoholu. Należy tu również pamiętać o alkoholu zawartym w lekarstwach (syropy itp.)
 4. Skutki uboczne: Jak każdy lek, Esperal może wywoływać skutki uboczne. Ważne jest zgłaszanie wszelkich niepożądanych objawów lekarzowi.

Stosowanie Esperalu jest bezpieczne pod warunkiem odpowiedniego nadzoru medycznego, przestrzegania zaleceń lekarza oraz świadomości ewentualnych ryzyk i ograniczeń związanych z jego stosowaniem.

Kiedy stosuje się Esperal w leczeniu alkoholizmu

Wszczepienie Esperalu pod skórę jest zalecane w przypadku osób, które:

 1. Mają poważny problem z alkoholizmem: Esperal jest stosowany głównie w leczeniu osób z silnym uzależnieniem od alkoholu, które miały trudności z utrzymaniem trzeźwości w przeszłości.
 2. Wyrażają wolę podjęcia terapii: Zazwyczaj wszywanie Esperalu jest skuteczne, gdy pacjent jest gotowy podjąć terapię psychologiczną lub psychiatryczną w celu zrozumienia przyczyn swojego uzależnienia i rozwijania zdrowszych mechanizmów radzenia sobie z emocjami.
 3. Nie uzyskali skutecznych wyników z innych form leczenia: W przypadku osób, które nie osiągnęły trwałej trzeźwości za pomocą innych metod leczenia, wszywanie Esperalu może być rozważane jako opcja wspomagająca.
 4. Mogą przestrzegać reżimu leczenia: Zabieg wszczepienia Esperalu wymaga gotowości pacjenta do przestrzegania zaleceń lekarskich, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia.
 5. Nie mają przeciwwskazań do stosowania Esperalu: Istnieją pewne warunki zdrowotne, które mogą stanowić przeciwwskazanie do wszczepienia Esperalu, dlatego ważne jest, aby przed zabiegiem przeprowadzić odpowiednią ocenę medyczną.

Ostateczna decyzja o zastosowaniu Esperalu jest zawsze podejmowana przez pacjenta we współpracy z lekarzem, który dokładnie oceni jego stan zdrowia, historię uzależnienia, brak przeciwwskazań do zastosowania leku oraz indywidualne potrzeby terapeutyczne.

Czy Esperal wyleczy cię z alkoholizmu?

Nie. Nie taka jest rola disulfiramu. Jak już pewnie wiesz, jest on stosowany w ramach terapii awersyjnej. Ma on pomóc pacjentowi w utrzymaniu trzeźwości i w powstrzymaniu się od spożywania alkoholu. Utrzymanie trzeźwości przez długi czas to kluczowy element w terapii choroby alkoholowej.

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru przychodni

Poszukując najlepszej dla siebie przychodni, w której przeprowadzane są zabiegi wszycia Esperalu, wiele osób kieruje się głównie ceną oferowanych zabiegów. Jest to zrozumiałe, ale nie powinno to być jedyne kryterium brane pod uwagę.

Poszukując lekarza lub przychodni, w której można dokonać implantacji Esperalu, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Ilość przeprowadzanych zabiegów i doświadczenie lekarza
 • Dawka czyli ilość wszywanych tabletek – niska cena zabiegu może wynikać ze zbyt niskiej dawki, a więc ilości wszytych tabletek na kilogram masy ciała. Zbyt niska dawka leku powoduje, że nie działa on tak jak powinien, czyli jego wszycie nie miało sensu. Odpowiednia dawka to jedna tabletka na każe 10 kg wagi.
 • Jak wygląda opieka nad pacjentem po zabiegu.

A wracając do samych cen: Patrząc na koszt zabiegu należy również pamiętać, że wiele przychodni podaje na swoich stronach internetowych najniższą możliwą cenę usługi, co często oznacza, że koszt zakupu lekarstwa nie jest wliczony w cenę zabiegu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przychodnią i dopytać o te kwestie.

Jak przebiega zabieg wszycia Esperalu

Zabieg wszycia Esperalu pod skórę, znany również jako implantacja Esperalu, jest stosunkowo prostym procederem, który może być wykonywany w gabinecie lekarskim lub specjalistycznym ośrodku medycznym.

Tak przebiega zabieg wszycia Esperalu:

 1. Przygotowanie do zabiegu: Przed zabiegiem pacjent może zostać poproszony o odpowiednie przygotowanie, na przykład o zaprzestanie spożywania alkoholu w dniu poprzedzającym zabieg. 24 godziny przed zabiegiem obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 2. Konsultacja lekarska: Pierwszym krokiem jest konsultacja lekarska z lekarzem specjalizującym się w leczeniu uzależnień lub specjalistą wykonującym ten konkretny zabieg. Podczas tej wizyty lekarz oceni stan zdrowia pacjenta, wykluczy ewentualne przeciwwskazania do zabiegu oraz omówi szczegóły procedury.
 3. Lokalizacja i znieczulenie: Obszar implantacji Esperalu zostanie zdezynfekowany, a następnie miejscowo znieczulony, aby zmniejszyć dyskomfort związany z zabiegiem.
 4. Wszycie leku: Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie w skórze i wprowadza implant Esperalu pod skórę za pomocą specjalnego narzędzia lub igły. Implant jest zazwyczaj umieszczany w tkance podskórnej w okolicach pośladka.
 5. Zaszycie rany: Po wszyciu implantu ranę zaszywa się przy użyciu szwów rozpuszczalnych lub wymagających późniejszego usunięcia.
 6. Monitorowanie i opieka pooperacyjna: Po zabiegu pacjent może potrzebować krótkotrwałej opieki medycznej, a także otrzyma instrukcje co do dalszej pielęgnacji rany i ewentualnych działań w razie, gdyby gojenie się rany nie przebiegało zgodnie z oczekiwaniami.

Warto zauważyć, że cena zabiegu oraz szczegóły techniczne mogą się różnić w zależności od ośrodka medycznego oraz preferencji lekarza.

Na co należy zwrócić uwagę po zabiegu wszycia Esperalu

Po zabiegu wszczepienia Esperalu, istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii:

 1. Obserwacja reakcji organizmu: Po zabiegu pacjent powinien monitorować swoje samopoczucie i reakcje organizmu, w szczególności na ewentualne objawy niepożądane, takie jak bóle, obrzęki, zaczerwienienia czy inne nietypowe dolegliwości.
 2. Unikanie alkoholu: Pacjent musi absolutnie unikać spożywania alkoholu, ponieważ połączenie alkoholu z Esperalem może wywołać niebezpieczne reakcje disulfiramowe, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu.
 3. Kontrola ran: Należy regularnie sprawdzać stan rany, w której został wszczepiony Esperal, aby upewnić się, że gojenie przebiega prawidłowo i nie ma żadnych objawów infekcji.
 4. Kontrola lekarska: Pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących kontroli lekarskich i wizyt kontrolnych, aby monitorować postęp leczenia oraz ocenić ewentualne skutki uboczne i skuteczność terapii.
 5. Informowanie lekarza o wszelkich zmianach: Pacjent powinien zgłaszać lekarzowi wszelkie niepokojące objawy, zmiany w samopoczuciu lub jakiekolwiek inne nietypowe zdarzenia, które mogą wystąpić po zabiegu wszczepienia Esperalu.

Zwracając uwagę na te kwestie oraz przestrzegając zaleceń lekarza, pacjent może zapewnić sobie jak największe bezpieczeństwo i skuteczność leczenia Esperalem.

Czy można usuwać Esperal

Tak, Esperal może być usunięty, na przykład jeśli pacjent doświadcza nieprzyjemnych skutków ubocznych lub reakcji alergicznej na lek, lub jeśli pacjent chce zakończyć terapię.

Zabieg usunięcia Esperalu jest możliwy jedynie krótko po jego wszyciu, oraz wiąże się z dodatkowym kosztem.

Procedura usuwania Esperalu zazwyczaj obejmuje:

 1. Konsultację lekarską: Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi ocenę stanu zdrowia oraz podjąć decyzję o konieczności usunięcia wszczepu Esperalu.
 2. Zabieg chirurgiczny: Usunięcie Esperalu zazwyczaj wymaga niewielkiego zabiegu chirurgicznego, podczas którego lekarz wykonuje nacięcie w okolicy, w której został wszczepiony Esperal, a następnie usuwa implant.
 3. Opieka pooperacyjna: Po zabiegu pacjent może wymagać krótkotrwałej opieki pooperacyjnej oraz stosowania odpowiednich środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.
 4. Kontrola lekarska: Po usunięciu Esperalu lekarz może zalecić dalsze kontrole lekarskie w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz oceny skuteczności terapii.

Przed usunięciem wszywki pacjent otrzymuje informacje o ewentualnym ryzyku związanym z usunięciem Esperalu. Decyzję o usunięciu Esperalu podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Czy wolno przepijać Esperal

Nie, absolutnie nie wolno przepijać Esperalu. Przepijanie Esperalu, czyli spożywanie alkoholu w połączeniu z lekiem disulfiram, może skutkować poważnymi reakcjami disulfiramowymi, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Reakcje te mogą obejmować silne mdłości, wymioty, duszności, zaburzenia rytmu serca, a nawet zagrażający życiu spadek ciśnienia krwi.

Esperal działa poprzez blokowanie enzymu odpowiedzialnego za metabolizm alkoholu, co prowadzi do nagromadzenia się toksycznego metabolitu alkoholu, acetaldehydu, w organizmie. Spożycie alkoholu w połączeniu z Esperalem powoduje gwałtowne zwiększenie stężenia acetaldehydu, co wywołuje nieprzyjemne i czasem groźne objawy.

Dlatego też osoby, które przyjmują Esperal, muszą całkowicie unikać alkoholu. Jest to absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności terapii.

Mit dotyczący możliwości przepicia Esperalu wziął się prawdopodobnie stąd, że niekiedy lekarze wszywają zbyt małą dawkę leku na kilogram wagi pacjenta. Zbyt niska dawka disulfiramu nie wywołuje tak ciężkich reakcji organizmu. Pacjent może interpretować to jako „przepicie Esperalu”, czyli spowodowanie, że ciało na tyle przyzwyczaiło się do reakcji disulfiramowej, że nie jest ona mocno odczuwalna.

Jak długo działa Esperal i jak sprawdzić, czy jeszcze działa

Działanie Esperalu trwa od 8 do 12 miesięcy, przyjmując odpowiednią dawkę w zależności od wagi pacjenta.

Nie zalecamy testowania działania leku przed upływem tego czasu, ponieważ może to prowadzić do poważnych i groźnych dla zdrowia reakcji organizmu.

Minimalny okres działania wynosi 8 miesięcy, ale zalecamy wytrwanie w trzeźwości jak najdłużej. Po tym okresie można próbować spożywać produkty zawierające niewielkie ilości octu lub stosować kosmetyki zawierające alkohol. Jeśli wystąpią objawy nietolerancji alkoholu, to znak, że lek nadal działa i należy unikać spożywania alkoholu. Po upływie 12 miesięcy wszywka się rozpuszcza, co oznacza, że można bezpiecznie spożywać alkohol lub produkty zawierające ocet.

Dlaczego ważne jest połączenie wszywki alkoholowej z Esperalu z terapią

Jak wspomnieliśmy wyżej, Esperal nie leczy choroby alkoholowej. Jest on stosowany jako terapia awersyjna, pomagająca alkoholikowi utrzymać trzeźwość przez długi czas.

Dlatego kluczowe jest połączenie wszywki alkoholowej Esperal z terapią. Z kilku powodów:

 1. Zrozumienie przyczyn nadmiernego picia: Terapia umożliwia osobie uzależnionej zrozumienie głębszych przyczyn swojego problemu z alkoholem. Pomaga w identyfikacji i radzeniu sobie z emocjami oraz trudnościami z przeszłości, które mogą być motywacją do sięgania po alkohol.
 2. Skuteczność leczenia: Terapia stanowi nieodzowny element skutecznego leczenia alkoholizmu. Bez wsparcia terapeutycznego Esperal może nie przynieść trwałych efektów, a osoba uzależniona może ryzykować powrót do nałogu, kiedy działanie Esperalu osłabnie.
 3. Kontrola nad nawykiem picia: Połączenie Esperalu z terapią psychologiczną zwiększa szanse na skuteczne rzucenie alkoholu. Sesje terapeutyczne pomagają w pokonywaniu chęci powrotu do dawnego wzorca picia i umożliwiają rozwój zdrowych strategii radzenia sobie z pokusami.
 4. Poznanie własnych mechanizmów obronnych: Praca z terapeutą pozwala osobie uzależnionej na poznanie własnych mechanizmów obronnych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami, które mogą być wcześniej tłumione przez nadmierny alkohol.
 5. Wspomaganie długofalowej trzeźwości: Połączenie terapii z Esperalem pozwala na budowanie podstaw do trwałej zmiany. Wsparcie terapeutyczne może być kluczowe dla utrzymania postanowienia trzeźwości w dłuższej perspektywie czasowej.

W rezultacie połączenie wszywki alkoholowej Esperal z terapią psychologiczną nie tylko zwiększa skuteczność leczenia alkoholizmu, ale także umożliwia osobie uzależnionej głębsze zrozumienie siebie i zdobycie narzędzi niezbędnych do prowadzenia zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia bez alkoholu.


Życie bez nałogu jest w zasięgu ręki Zastanawiasz się nad wszyciem Esperalu i coś jest jeszcze niejasne?